Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı


Bu yıl 12.si düzenlenen, Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı “16-17 Ekim 2019” tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Merkez Binası, Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Konferansın bu yılki ana teması “Siber Güvenlik ve Kuantum Sonrası Kriptoloji” olarak belirlenmiştir.

ISC TURKEY konferansında üyelerinden olduğumuz Siber Güvenlik Sanayi ve Kümelenmesi panelinde CTO’muz Şadi Çagatay Özturk, KINDI ürün ailesi cihazlarımızdan bahsetmiş, kuantum sonrası kriptoloji alanında ne tür hazırlıklar yaptığımızdan bahsetmiştir.